KIEROWNIK BUDOWY

Oferta:

  • Organizacja budowy,
  • Kierowanie budową w sposób zgodny z przepisami BHP,
  • Kierowanie pracami w budowie obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniami,
  • Prowadzenie dziennika budowy,
  • Zatwierdzanie poszczególnych etapów prac,
  • Zabezpieczenie placu budowy.
  • Stworzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, celem uwzględnienia, w jakich warunkach będą przebiegały roboty budowlane. Plan taki powstaje na podstawie informacji załączonych przez projektanta do dokumentacji projektowej.

Obszar działania Kierownika budowy:

Kierownik budowy: ŚLĄSKIE – Częstochowa, Katowice, Kłobuck, Lubliniec, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry, Myszków, Bytom, Sosnowiec, Mysłowice, Mikołów, Jaworzno